Diskusia v Bratislave

V pondelok 20.2.2012 sa v Bratislave konal okrúhly stôl na tému:

„Špecifické postavenie liekov sirôt v zdravotnom systéme a ich význam pri liečbe zriedkavých chorôb“

Na podujatí sa hovorilo o tom, prečo sa Svetová zdravotnícka organizácia, Európska komisia a aj Slovensko aktívne venujú problematike diagnostiky a liečby zriedkavých ochorení a aká zložitá je cesta liekov sirôt(orphan drugs) až k pacientovi. Mohli ste dozvedieť, prečo je dôležité venovať pozornosť „pár liekom pre pár pacientov“,aké je ich postavenie a na aké problémy narážajú v zdravotnom systéme, ale aj to, prečo sa na náklady na liečbu zriedkavých ochorení pomocou liekov sirôt nemožno pozerať rovnako ako pri iných ochoreniach.