Diskusia v Bratislave

20.02.2012

V pondelok 20.2.2012 sa v Bratislave konal okrúhly stôl na tému:

„Špecifické postavenie liekov sirôt v zdravotnom systéme a ich význam pri liečbe zriedkavých chorôb“

čítať

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

17.05.2012

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Národný koordinátor európskeho programu ORPHANET

tel.: 02 5479 2324

fax: 02 5479 2324
e-mail: kovacs@dfnsp.sk
www.orphanet.sk    

čítať

Pamätný deň

17.02.2012

Blíži sa Pamätný deň medzinárodného uznania zriedkavých chorôb (29. február 2012)

čítať

Rozhovor

09.05.2012

Rozhovor s MUDr. Martinom Luknárom, špecialistom na pľúcnu artériovú hypertenziu

čítať

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

22.05.2012

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

členka Komisie pre lieky na zriedkavé choroby (COMP) EMA

Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK

e-mail: foltanova@fpharm.uniba.sk

čítať