O ich výskume a vývoji

Náklady na vývoj nového lieku sa odhadujú až na pol miliardy dolárov. Výrobcom sa oplatí vyvíjať nový liek len v prípade, ak s ich liekom bude liečený dostatočný počet pacientov. To nie je prípad liečby zriedkavých chorôb. Preto sa vývoj liekov sirôt opiera o verejný záujem a ich výskum a výroba je podporovaná rôznymi programami a grantmi zo strany štátov. V prípade Európskej únie ide napríklad o:
•    10-ročnú marketingovú exkluzivitu na celom európskom trhu,
•    bezplatnú pomoc pri vývoji lieku,
•    centralizovanú registráciu lieku pre celú Európsku úniu,
•    finančnú podporu výskumu grantmi,
•    zníženie administratívnych poplatkov.

Napriek tomu situácia s vývojom liekov sirôt ešte nie je ideálna a takýchto liekov je príliš málo.